Z historie knihovny v Nové Říši.

14.02.2012 15:40

Ke konci 19.stolet byla při Národní jednotě v Nové Říši založena knihovna,která se později stala základem Obecní knihovny.Nejprve s e půjčovalo v soukomém bytě místního lékaře,později byly pro knihovnu upraveny jiné  prostory.V knihovně se potom během dalších let vystřídalo několik knihovníků.V dnešní době je umistěna v Kulturním domě .Má k dispozici tři místnosti,které dostatečně vyhovují.V knihovně je 9911 svazků .jsou to knihy pro děti,mládež,naučná literatura pro mládež,beletrie pro dospělé a naučná literatura pro dospělé.Je zde možnost si zapůjčit časopisy a knihy,které knihovnice několikrát do roka přiváží z Jihlavy z oddělení Regionu.Podle žádostí čtenářů půjčuje i požadované svazky MVS.Vedoucí knihovny má zájem na tom,aby čtenáři byli se službou spokojeni a rádi do knihovny chodili.

Z historie knihovny v Nové Říši.

V této rubrice nejsou žádné články.

O nás

knihovna je otevřená

03.08.2017 10:52
Milí čtenáři,vaše knihovna je po dovolené opět otevřená a je připravená splnit vaše přání ohledně půjčování knih.Půjčovní doba je nezměněná.Rodiče mohou připomenout svým dětem ,že je polovina prázdnin pryč a je čas si přečíst nějakou knihu.

Přijetí nových čtenářů

13.10.2016 13:23
11.října 2016 se uskutečnilo v knihovně malé setkání knihovnice s žáky 1.třídy  ZŠ v Nové Říši.I když někteří toto prostředí znají z návštěv knihovny  s  mateřskou školou v uplynulém roce,pro všechny to byl opět svátek.Žáci se podrobněji seznámili s posláním knihovny,umístění a...

Další akce knihovny

01.08.2016 12:56
Místní knihovna v Nové Říši se aktivně zapojuje do veřejného života obce.V měsíci březnu až červnu navštívilo knihovnu pět tříd ZŠ.Pro každou třídu je připravený dvouhodinový prgram zaměřený na jejich učební látku.Žáci si ověří znalosti spisovatelů a ilustrátorů, zábavnou formou se seznámí s novýma...

Oznámení

31.07.2016 15:14
Milí čtenáři.Po červencovém uzavření knihovny je opět Vaše knihovna otevřená a má pro Vás nové,zajímavé knížky.Jsou také připravené nové knihy pro začínající čtenáře i pro ty nejmenší,kterým čtou jejich rodiče.Přijďte určitě si vyberete.Ti,kteří hledají konkrétní knížku, se vynasnažím ji sehnad a...

Oznámení

22.12.2014 13:22
Oznamuji,že Místní knihovna má 29.12.2014 zavřeno.Opět se setkáme 5.1.2015.

Přání všem čtenářům.

22.12.2014 13:18
Milí čtenáři knihovny-dovolte mi poděkovat Vám za Vaši přízeň v roce 2014,popřát Vám krásné a pohodové svátky vánoční a v novém roce 2015 hodně zdraví a krásných chvil nad knihami z naši...

z činnosti knihovny

13.10.2014 12:50
Neděle 12.října se vydařila jak počasím,tak akcí,kterou společně s Nokusem  Místní knihovna pořádala.Na kopci "Spravedlnost" se uskutečnila "Drakiáda".Sešlo se tam asi 15 rodin s dětmi všech věkových kategorii a obloha se hemžila draky všech velikostí a tvarů.I když se dole zdálo,že vítr...

Uzavření knihovny

30.06.2014 12:59
Místní knihovna oznamuje,že ve čtvrtek  3.7.2014 bude uzavřena.Uzavření se týká pouze tohoto čtvrtka.V pondělí  7.7.2014 je knihovna opět otevřena.V knihovně jsou k půjčení nové knihy.Přijďte si vybrat čtení na dovolenou.

Pozvánka

22.07.2013 18:46
Místní knihovna je také zapojena do projektu"Kalvárie znovu ožívá" a tak vás zve-udělejte si procházku na Spravedlnos za Novou Říši a potěšte se nově zrenovovaným kamenným křížem a kapličkami.Je opravdu co obdivovat a odměnou vám bude krásný pohled do krajiny.Procházka je nenáročná a pomalým tempem...

přání

20.12.2012 14:39
Vážení čtenáři.Knihovna Vám všem,kteří jste ji projevili v tomto roce přízeň,přeje příjemné a radostné Vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví,štěstí a radost z pěkných knih. Zároveň si dovoluje Vás pozvat 25.12.2012 na Živý betlém,který bude sehrán v 15.00 hod. před kostelem sv.Petra a...
1 | 2 >>

Z historie knihovny v Nové Říši.

V této rubrice nejsou žádné články.