Místní knihovna Nová Říše vedoucí Jiřina Dorňáková

Staroříšská 292
Nová Říše
588 65
608815853
knihovna.rise@tiscali.cz

Provozní doba

Pondělí: 13:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek: 14:00 - 18:00 hod.

Z činnosti knihovny

09.06.2018 18:09

V úterý 5.června v dopoledních hodinách se v Místní knihovně uskutečnila málá slavnost.Žáci první třídy byli pasováni na čtenáře.Přizvani byli i rodiče žáků.Po přivítání a seznámení s vlastním pasováním ,každý přečetl kouse ze slabikáře.Byl to pro ně známý text.Potom si postupně vybírali lístečky,které byly otočené rubovou stranou nahoru a text byl pro ně neznámý.Každý přečetl v jedné větě, co všechno může dělat čtenář.A už netrpělivě čekáme na vlastní pasování.Přichází pan král s paní královou a přiložením meče na rameno pasuje každého na čtenáře.Pasovaný žák odříká naučený slib o tom ja bude zacházet s knihou a jak ji bude opatrovat.Po slibu obdrží diplom a knihu.Nastalo fotografování a podpis na "Pasovací listinu".Pro žáky i návštěvu bylo připravené pohoštění.Nikomu se nechce z knihovny odejít a tak žáci s paní učitelkou využívají ještě čas před obědem a v knihovně si prohlíží kížky,časopisy,nebo si kreslí.Pasovací listina s podpisy žáků je umistěna v knihovně na tabuli.Teď jen využít průkazku čtenáře a přicházet do knihovny co nejčastěji.