Pozdrav všem čtenářům.

12.01.2017 14:01

Místní knihovna v Nové Říši přeje všem svým čtenářům v novém roce  hodně zdraví a plno krásných zážitků s knížkou z naši knihovny a při všech akcích pořádaných knihovnou vroce 2017.Pro všechny čtenáře jsou připravené nové knihy a časopisy.Uvítám i děti,které si určitě v knihovně vyberou knížku pro své pobavení a poučení.Zároveň upozorňuji,že je nový rok a tak se vybírá poplatek za půjčovné.

                                                                                                                         Vaše knihovnice