pasování na čtenáře

19.06.2017 17:02

30.května se v Místní knihovně uskutečnila malá slavnost.Šestnáct žáků prrvní třídy ZŠ bylo pasováno na čtenáře.Přítomni byli i rodiče a prarodiče žáků.Každý z nich ukázal,že je již schopný si přečíst něco málo z knížek.Při slavnosti obdrželi od pohádkových postav diplom a knížku věnovanou školou.Děti si se svoji paní učitelkou zazpívaly  písničky, s kterými sklidily velký aplaus.Součástí slavnosti bylo i malé pohoštění a všichni odcházeli velmi spokojeni.